Total sträcka 2007 579 km
Silva Verklig
Datum Sträcka (km) Sträcka (km) faktor steg tid (min) Ber tid / mil steg/km
2007-01-02 4,55 9,8 2,15 6071 47 Bollstanäs 2x 48 619
2007-01-07 3,3 6,5 1,97 4408 30 Bollstanäs 46 678
2007-01-22 3,8 6,5 1,71 5108 35 Bollstanäs 54 786
2007-01-24 3,87 6,5 1,68 5168 35 Bollstanäs 54 795
2007-01-29 5,33 9,8 1,84 7114 54 Bollstanäs 2x 55 726
2007-01-31 5,61 9,8 1,75 7481 54 Bollstanäs 2x 55 763
2007-02-11   14     44 Norrviken runt    
2007-02-12   14     41 Norrviken runt    
2007-02-18   28     92 Norrviken runt 2x    
2007-02-19   14     48 Norrviken runt    
2007-02-23   14     42 Norrviken runt    
2007-02-25   14     42 Norrviken runt    
2007-02-26   28     80 Norrviken runt 2x    
2007-03-05   14     38 Norrviken runt    
2007-03-07   5,2   4000 27 Jobbet-sollentuna kyrka 52 769
2007-03-09   5,2     24 Jobbet-sollentuna kyrka 46 0
2007-03-11 5,02 9,2 1,83 6696 45 edskyrka 49 728
2007-03-18 4,9 9,2 1,88 6539 48 Edskyka 52 711
2007-03-19 2,71 5,2 1,92 3624 24 Jobbet-sollentuna kyrka 46 697
2007-04-03 1,74     2331 16 Våmhus    
2007-04-15 7,72 13,3 1,72 10298 70 edskyrk, halva bollstanäs 53 774
2007-04-17 3,26 6,5 1,99 4357 31 Bollstanäs 48 670
2007-04-19 3,9 6,5 1,67 5203 35 Bollstanäs 54 800
2007-04-21 5,08 9,2 1,81 6781 46 Edskyka 50 737
2007-04-23 3,58 6,8 1,90 4774 32 Jobbet-OBS/motorvägen 47 702
2007-04-25 4,77 9,2 1,93 6369 43 Edskyka 47 692
2007-04-27 3,52 6,8 1,93 4703 31 Jobbet-OBS/motorvägen 46 692
2007-04-29 4,56 9,2 2,02 6085 42 Edskyka 46 661
2007-05-12 7,59 21 2,77 16036 110 Göteborgsvaravet 52 764
2007-05-16 3,34 9,7 2,90 7071 49 Edskyrka + kullen 51 729
2007-05-18 2,21 6,21 2,81 4678 31 2 varv 50 753
2007-05-21   9,8   7244 52 3varv inkl 5 sprint upp T backe 53 739
2007-05-27   12,5   9065 64 edskyrka +1varv +spurtar 51 725
2007-06-04   4   3501 26 Lejondahl 65 875
2007-06-06   6   4563 30 Norrvikenstand-Norrviken station 50 761
2007-06-08   7,2   5746 41 6varv runt djupdalen 57 798
2007-06-12         120 Gräva och bära    
2007-06-17         90 Gräva och bära    
2007-06-20       4325 29 Skog vid jobbet    
2007-06-30 5,07 10,6 2,09 8124 55 Edskyrka + 1/2 varv 52 766
2007-07-03   9,2   6561 45 Edskyrka 49 713
2007-07-06   6   4243 28 5varv runt djupdalen 47 707
2007-07-09 kal=75 10,5   7706 51 Edskyrka +1/2varv till Ida 49 734
2007-07-20         22 Gillberhover    
2007-08-05   9,2     47 Edskyrka 51 0
2007-08-20   6,5   4943 33 Bollstanäs 51 760
2007-08-27   6,5   4495 30 Bollstanäs 46 692
2007-08-29   6,5   4419 30 Bollstanäs

46

680
2007-09-03   9,8   8254 58 Bollstanäs 2x 59 842
2007-09-05   6,5   4436 29,23 Bollstanäs 45 682
2007-09-10   9,2   6574 44,09 Edskyrka 48 715
2007-09-13   9,2   6412 42,53 Edskyrka 46 697
2007-09-17   9,2   6439 43,26 Edskyrka 47 700
2007-09-22   9,2   6436 42,47 Edskyrka 46 700
2007-09-25   11   7658 50,56 Ljungby med Stefan 46 696
2007-09-29   30   24380 172 Lidingöloppet 57 813
 2007-10-08  

6,5

  4552 32,37 Bollstanäs 50 700
 2007-10-14   9,2   6421 44,03 Edskyrka 48 698
 2007-10-16   9,8   7444 51,46 Bollstanäs 2x 53 760
 2007-10-21   9,8   6295 51,24 Bollstanäs 2x 52 642
 2007-12-22   6,5   5169 36,5 Bollstanäs 56 795
 2007-12-25   6,5   4899 35,3 Bollstanäs 54 754

HEM